Fundering en begane grond

Het gaat nu hard! In de afgelopen twee weken is alles gedaan om volgende week de begane grond vloer te kunnen storten.

Eerst is de grond op het goede peil gebracht. Normaal graaf je een kuil voordat je begint met bouwen, maar het grondpeil op de kavel ligt zo laag, dat we de gemeente om 25 kuub grond hebben gevraagd om de boel op te hogen!

Vervolgens is er een zandbed gestort dat de fundering is voor de isolatie.

Daar bovenop komen platen piepschuim en de eerste laag bewapening.

Nu is het tijd voor de vloerverwarming. Er gaat 600 meter buis in! Dat is dan nog zonder de buizen voor de eerste en tweede verdieping. We hebben een kleine hart-op-hart afstand, waardoor we met zeer lage temperaturen kunnen verwarmen en dat is zuiniger.

Zoals je ziet wordt het aangelegd door professionele vaklieden.

Hierna komt er nog een tweede laag bewapening en volgende week wordt alles bedolven onder een laag beton.