Vergunning is aangevraagd

Goed nieuws! We hebben nu officieel de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Die gaat de komende acht weken er nauwkeurig naar kijken. Als goedkeuring is verleend is er nog een bezwaartermijn van zes weken. In die periode kunnen “belanghebbenden” bezwaar indienen. Na die zes weken is de vergunning onherroepelijk en kunnen we echt beginnen met bouwen! Tenminste, als de hypotheek is verstrekt en de grond is gepasseerd. We worden dan officieel eigenaar van de grond. Zodra dat is gebeurd mogen we werkzaamheden beginnen op de kavel. Dat zal eind april of begin mei zijn. Het aftellen is dus begonnen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.