Vergunning is verleend! Nu de bezwaartermijn afwachten …

Champagne! De omgevingsvergunning is verleend! Dat betekent dat ons ontwerp helemaal is goedgekeurd door de gemeente, die heeft bekeken of ons huis aan alle regels en wetten voldoen.

Nu begint de bezwaartermijn van zes weken. Belanghebbenden kunnen bezwaar aantekenen tegen de vergunning. Maar de kans is klein dat dat gebeurt, omdat de regels voor de huizen heel duidelijk zijn en er geen gegronde reden is om bezwaar te maken.

Over zes weken is de vergunning onherroepelijk. We kunnen dan officieel de grond kopen. Zodra die in ons bezit is, mogen we beginnen met bouwen.

Dus over zes weken weer een champagnemoment!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.